EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2005
Publicerad: 2005-11-11
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Direktiv skall ge arbetstagare rätt ta med sig rätten till tilläggspension
Efter högst ett års anställning skall en arbetstagare ha rätt att bli ansluten till det tilllämpliga systemet för tilläggspension. Om det finns en åldersgräns för när man kan börja tjäna in rätt till tilläggspension får den inte vara högre än 21 år. Och om arbetstagaren byter till ett arbete som omfattas av ett annat pensionssystem än det tidigare skall han eller hon ha rätt att ta med sig sina intjänade rättigheter.

Viking Line-målet går till EG-domstolen:
Besvärsinstans upphäver strejkförbud

Besvärsinstansen Court of Appeal har beslutat upphäva det strejkförbud som en engelsk underrätt på talan av Viking Line i våras utfärdade mot Finska sjömansunionen (FSU) och Internationella transportarbetarfederationen, och hänskjuta målet till EG-domstolen för att få ett besked om hur EG-rätten skall tolkas.

Kollektivavtal anpassas till utländska arbetsgivare
Varken minimilön eller genomsnittslön skall gälla

Utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige skall inte komma undan med att betala alla sina arbetstagare de svenska kollektivavtalens minimilöner. Å andra sidan skall de inte vara tvungna att betala svenska genomsnittslöner. Det är innebörden av två överenskommelser som Svenskt Näringsliv slutit med LO respektive PTK.

AD filade länge på frågorna till EG-domstolen i Laval-målet
Efter mycket filande på frågornas formulering fick den svenska Arbetsdomstolen den 15 september iväg sin begäran om förhandsavgörande i målet mellan Laval un Partneri Ltd och Svenska Byggnadsarbetareförbundet/Svenska Elektrikerförbundet till EG-domstolen. Beslutet att hänskjuta målet dit fattade AD redan i april.

Svenskt Näringsliv och LO vill lägga ned utredning om kontroll av utländska företag
Regeringen bör lägga ned den utredning som skall föreslå regler för hur fackliga organisationer skall kunna bevaka efterlevnaden av kollektivavtal på arbetsplatser där de inte har medlemmar. Det skrev Svenskt Näringslivs vice vd Jan-Peter Duker och LOs avtalssekreterare Erland Olauson i ett gemensamt brev till arbetslivsminister Hans Karlsson den 14 september.

 
 

 

Kommissionen frågar:
Hur behandlas tjänsteleverantörer från nya EU-länder?
LO och lettiska LBAS enade mot dumpning
Organisationsklausuler och föreningsfrihet åter på tapeten i Danmark
Processuella problem av danskt slag okända i Norge
Arbetsrättslig specialdomstol i EU igång sedan 1 oktober
Importör inte skyldig kontrollera om maskin är säker
EG-domstolen
Dyrt att inte rätta sig efter EG-domstolen
Frankrike tvingas betala rekordbelopp
Skattelättnad på avgångsvederlag var ”arbetsvillkor”
Publicerat
Överlåtelsedirektivet gav starkare anställningsskydd
Medryckande om globalisering och internationell arbetsrätt
Komparativ analys av lönereglering i kollektivavtal
Rättslig analys av utstationerings-problematiken
----------------------------
Kalendariet
----------------------------
Nya mål
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008