EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2007
Publicerad: 2007-06-20
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

NYTT MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN:
Nordiska länder ställer för hårda krav på
företag som utstationerar arbetstagare

Danmark, Finland och Sverige kan alla räkna med att få på pälsen av Europeiska kommissionen för hur de behandlar utländska företag. Det framgår av ett nytt meddelande där kommissionen går igenom vilka kontrollåtgärder medlemsstaterna använder och hur de lever upp till utstationeringsdirektivets (96/71) krav på administrativt samarbete och information om vilka arbets-och anställningsvillkor som gäller i landet.

Svensk utredning föreslår att upphandlare ska informera anbudsgivare om arbetsmiljökrav
Den som begär in anbud på utförandet av en tjänst ska i förfrågningsunderlaget beakta att de som ska utföra arbetet inte får utsättas för risker, och utforma det på ett sätt som ger entreprenören möjlighet att uppfylla sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen. Det föreslår den svenska utredningen om arbetsmiljölagen i sitt slutbetänkande som överlämnades den 13 juni.

Arbetsgivare mot arbetsgivare i segdragen tvist om europeiskt företagsråd
Kan en tvist mellan två arbetsgivare prövas i den svenska Arbetsdomstolen? Ja, ansåg AD, i ett mål där det tyska Kühne & Nagel stämt det svenska Kühne & Nagel för att få ut information enligt lagen om europeiska företagsråd (AD 2007 nr 41). Tvisten är ett efterspel till ett mål som avgjordes i EG-domstolen 2004.

 
 

 

EU & arbetsrätt utvidgar redaktionen
Får stöd från Nordiska ministerrådet
Europadomstolens dom står fast
Norge ska få samlad diskrimineringslag
Efterlevande norrmän ska få rättvis pension
Nordisk reaktion på grönboken: Kollektivavtal gör vår arbetsrätt flexibel
Europeiskt avtal om våld och trakasserier
Avtal på väg om bättre Fritt fram ratificera arbetsvillkor till sjöss?
Förordning om lagval antagen
Fritt fram ratificera konventionen
Stridsåtgärder skyddas av EU-rätten men måste vara proportionerliga, skriver generaladvokater
Yttranden i massmedier om farlig fordonslyft var otillåtet hinder för varors fria rörlighet
 
----------------------------
Nya mål
Tidskrifterna
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008