EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2007
Publicerad: 2007-10-04
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Fördragsreformen
Politisk enighet men rättsligt kaos?

Vid EU:s politiska toppmöte i juni lyckades medlemsstaternas stats- och regeringschefer bryta det politiska dödläge som uppstod då den nya, preliminärt godkända, konstitutionen förkastades efter folkomröstningar i Nederländerna och Frankrike.
Man enades nu om ett mandat för en mellanstatlig konferens som i stället för en konstitution ska anta ett "reformfördrag", som vidareutvecklar de gällande fördragen.

Højesteret frågar EG-domstolen: Kan kollektivavtal som genomför direktiv tillämpas på oorganiserade?
Innebär artikel 8 om skydd av rättigheter i direktivet om arbetsgivarens upplysningsplikt att ett kollektivavtal som syftar till att genomföra direktivet inte kan tilllämpas på oorganiserade arbetstagare? Det är huvudfrågan i ett mål som Danmarks Højesteret hänsköt till EG-domstolen i somras, och som rör en oorganiserad arbetstagares möjlighet att kräva skadestånd för att arbetsgivaren gett honom felaktiga anställningsbevis.

Kommissionen klagar på Sveriges sätt att införliva direktivet mot etnisk diskriminering
Sverige har inte införlivat direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43) korrekt. Det anser Europeiska kommissionen som i juni tillställde regeringen ett så kallat motiverat yttrande. Om kommissionen inte blir nöjd med den svenska regeringens svar, ställs Sverige inför EG-domstolen för fördragsbrott. Men Sverige är inte ensamt. Hela 13 andra medlemsstater får bakläxa i fråga om samma direktiv - dock inga av de övriga nordiska länderna.

 
 

 

De öppna seminarierna om arbetsrätten i EU-perspektiv återupptas
Danskt fack för talan mot beslut om statsstöd till DIS-flaggade fartyg
Förordning om lagval publicerad i EUT
Nu omfattas även Danmark av Bryssel-förordningen
Kommissionen väcker talan mot Tyskland: Tjänstepensioner måste upphandlas i hela Europa
Förlikning om Tor Caledonia
Avskedad förtroendeman till Europadomstolen
EU-terminologi gratis på nätet
Kommissionen samråder om gränsöverskridande företagsöverlåtelser
EUs ombudsman kritiserar kommissionen Klagomål om arbetstider har legat i sex år
Kännbara påföljder för arbetsgivare som anställer illegala invandrare
Kommissionen föreslår gemensamma principer
Gränsen för EUs kompetens klarlagd Visstidsdirektivet omfattar även lön
Får du för få exemplar av EU & arbetsrätt?
Tillåtet kräva handlingar på värdlandets språk av företag som utstationerar arbetstagare
Övertagande av uthyrd arbetskraft kan vara företagsövergång
Förslag till dom i Rüffert-målet: Inget hindrar krav på lön enligt avtalet för orten
Norsk avhandling om ändring i anställningsförhållanden
 
----------------------------
Nya mål
Tidskrifterna
Kalendariet
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008