EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2017
Publicerad: 2018-01-03
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Norska polisers restid är arbetstid enligt Efta-domstolen
Den tid som är nödvändig för att resa till och från ett annat tjänstgöringsställe än arbetstagarens vanliga arbetsplats är arbetstid i arbetstidsdirektivets mening. Det är innebörden av en färsk dom i Efta-domstolen som bör glädja medlemmarna i Politiets Fellesforbund (se EU & arbetsrätt nr 1-2/2017 s. 3).

Danmark inför ”samtidig semester” efter kritik från kommissionen
Danmarks arbetsmarknadsminister lade den 6 december fram förslag till en ny semesterlag, efter att Europeiska kommissionen ifrågasatt om den gällande semesterlagen är förenlig med artikel 7 i arbetstidsdirektivet (2003/88).

ESA fortsatt kritisk till norska föräldraledighetsregler
EES-avtalets övervakningsmyndighet ESA har nu gått vidare med ett motiverat yttrande till Norges regering, där den framhåller att norska regler om föräldraledighet delvis innebär direkt könsdiskriminering i strid med direktivet om likabehandling mellan kvinnor och män (2006/54). ESA godtar alltså inte regeringens argument att den särbehandling som lagen innebär är förenlig med EES-rätten (se EU & arbetsrätt nr 3–4/2016 s. 5).

Domstolarna borde ha prövat om videoövervakning var befogad
Europadomstolen för mänskliga rättigheter, EMD, fortsätter att komma med ”arbetsrättsligt” intressanta domar, och för andra gången på kort tid har den avgjort ett mål som rör arbetstagares skydd för sitt privatliv på arbetsplatsen (se även EU & arbetsrätt 3/2017 s. 6). Det aktuella fallet gällde två universitetslärare inom den matematiska fakulteten vid universitetet i Montenegro. Fakultetens dekanus beslöt att införa videoövervakning i sju stora föreläsningssalar och utanför dekanus kontor. Syftet var att garantera säkerheten för personer och egendom samt att övervaka undervisningsverksamheten. Insamlade data skulle bevaras under ett års tid och endast dekanus hade tillgång till videomaterialet.

Viktiga klargöranden om förvärvade rättigheter för föräldraledig
I den tyska förvaltningen utlyses chefstjänster i konkurrens bland fast anställda arbetstagare. Den som väljs ut för en tjänst ska sedan arbeta under en prövotid om två år. Därefter fattas beslut om definitiv befordran. Den tvååriga provanställningen får enligt lag inte förlängas.

 
 

 

Stockholms tingsrätt som arbetsdomstol: "Byggnads stridsåtgärder kvalificerat otillbörliga"
"Nej Fahlbeck, det var juridiken som vann"
Sverige på väg att ratificera konventionen om hushållsarbete
Ministerrådet enat om revision av utstationeringsdirektivet
Statstjänstemän får vänta på direktiv om information och samråd
Dom om flytt av bolags säte aktualiserar debatt om styrelserepresentation
   
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008