EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2018
Publicerad: 2018-05-17
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

EU-domstolen godkänner Danmarks cabotageregler
Danmark har inte brutit mot fördraget genom att anta regler som preciserar vad som är en cabotagetransport. Danskarna kan alltså fortsätta tillämpa sina regler som syftar till att hindra utländska företag från att missbruka möjligheten att tillfälligt köra inrikestransporter i landet. Det står klart sedan EU-domstolen ogillat Europeiska kommissionens talan om fördragsbrott (se EU & arbetsrätt 1–2/2017 s 1).

Parter och politiker i Sverige eniga i motstånd mot nytt arbetsvillkorsdirektiv
Europeiska kommissionens förslag till direktiv ”om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen” innebär ett stort ingrepp i den svenska modellen vars konsekvenser blir svåra att överblicka. Det anser ett enigt arbetsmarknadsutskott i Sveriges riksdag, som har instruerat regeringen att bland annat försöka få de delar som går ut på att införa regler om materiella arbetsvillkor strukna. Och det är inte bara de politiska partierna över hela skalan som är eniga; även arbetsmarknadens parter är överens om att förslaget är oacceptabelt.

Förslag till EU-regler om skydd för visselblåsare – fast inte om de rapporterar om brott mot arbetare
Den 23 april lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv om skydd för visselblåsare. Skyddet ska gälla för personer som rapporterar om brott mot EU-rätten – men inte vilken EU-rätt som helst. Europafacket påpekade omedelbart att en arbetstagare som rapporterar om brott mot bestämmelser om djurs hälsa och välfärd omfattas, däremot skyddas hon inte om larmet handlar om hot mot arbetskamraternas hälsa.

Förslag om europeisk arbetsmyndighet orsakar politisk strid
En europeisk arbetsmyndighet ska inrättas för att se till att EU:s regler om exempelvis utstationering och samordning av socialförsäkringarna efterlevs. Det är ett av förslagen i det ”paket för social rättvisa” som Europeiska kommissionen nyligen lade fram i sin ambition att snabbt börja förverkliga de politiska målsättningarna i den sociala pelaren (se också artikeln om arbetsvillkorsdirektivet på s. 3).

EU-domstolens dom om Uber ger ledtrådar till arbetsrätten i ”gig-ekonomin”
Uber är en tjänst på transportområdet, och inte en av informationssamhällets tjänster. Det har EU-domstolens stora avdelning slagit fast i ett avgörande som har arbetsrättslig relevans trots att den inte rör någon arbetsrättslig regel.

En spansk domstol hade begärt förhandsbesked från EUdomstolen i ett mål där en yrkesorganisation för taxichaufförer påstått att Ubers verksamhet innebar illojal konkurrens och var lagstridig eftersom Ubers förare inte hade taxilicenser.

 
 

 

Europafack väcker talan mot kommissionen
Särbehandling av norska pappor blir sak för Efta-domstolen
Barnabyföräldrar får sina lönetillägg
Finska Arbetsdomstolen frågar om rätt att föra över semester vid sjukdom
Lastbilsförare får inte tillbringa sin normala veckovila i hytten
Hemlig kameraövervakning vid misstankar om stölder kränkte arbetstagares privatliv enligt EKMR
Även jour i hemmet kan vara arbetstid
 
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008