EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2018
Publicerad: 2018-12-17
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Europadomstolen: Ekonomiska konsekvenser inget skäl för strejkförbud
Transporter är inte en samhällsnödvändig tjänst (”essential service”), och det ryska totalförbudet mot strejker för tågpersonal är oproportionerligt. Att lokföraren sades upp för att ha strejkat innebar därför att hans föreningsfrihet kränktes. Det slår Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast i en dom mot Ryssland.

Svenska facket begär resning i mål om uppsägningstider efter verksamhetsövergång
Rättstillämpningen var så felaktig i Arbetsdomstolens dom i målet mellan Almega och Unionen att Högsta domstolen ska riva upp domen, trots att den vunnit laga kraft. Det begär fackförbundet Unionen i en ansökan om resning. Det är tvisten mellan Unionen och Almega om beräkningen av anställningstid efter en verksamhetsövergång och tillämpningen av kollektivavtalet som ger upp till sex månaders extra uppsägningstid för arbetstagare med mer än tio års anställningstid, som nu får sin fortsättning i Högsta domstolen.

EU-stadgans artikel om betald semester kan åberopas i tvist med privat arbetsgivare
EU-stadgans artikel 31.2 om rätt till årlig betald semester är i sig tillräcklig för att ge arbetstagarna en rätt som de kan åberopa i en tvist med sin privata arbetsgivare. Det konstaterade EUdomstolens stora avdelning nyligen i två mål där den tyska federala arbetsdomstolen hade begärt förhandsavgörande.

Arbetstidsdirektivet omfattar inte familjehemsföräldrar. Målsättningen med vården skulle motverkas
De rumänska familjehemsföräldrarna omfattas inte av arbetstidsdirektivet (2003/88), till skillnad från de finska barnbyföräldrarna i målet Hälvä m fl. Det slog EU-domstolens stora avdelning nyligen fast.

 
 

 

Kommissionen: Danmark får inte kräva anmälan av egenföretagare
Tariffnemnda ändrar föreskrifter och ESA backar om resa, kost och logi för utstationerade arbetstagare
Inga nya arbetsrättsliga initiativ 2019 och fokus på befintliga förslag
Tjänstedirektivets undantag för arbetsrätten gavs vidsträckt definition
Inget hinder mot att anställa egen personal i stället för att upphandla tjänsten
Deltidsanställds pension ska beakta tid innan direktivet genomfördes
Kollektivavtalsparternas roll i välfärdsstaten Symposium den 7–8 mars 2019 vid Stockholms universitet
Final call for abstracts to WORK2019
 
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008