EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2021
Publicerad: 2021-06-30
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

EUROPADOMSTOLEN I NORSKA HOLSHIP-MÅLET: Grundrättigheter står över marknadsfriheter men bojkottförbud kränkte inte EKMR
Föreningsfriheten enligt artikel 11 i Europakonventionen (EKMR) kränktes inte när Høyesterett dömde att den bojkott som Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) hade varslat om mot speditörsföretaget Holship stred mot etableringsrätten enligt EES-avtalet och mot den norska boikottloven. Det slår Europadomstolen fast i en färsk dom. Rent principiellt konstaterar den dock att EU-rättens fyra friheter inte står på samma plan som de grundläggande rättigheterna enligt EKMR. Detta är den principiellt och generellt viktiga delen av domen.

Svensk processregel fråntar diskriminerad rätten till effektivt rättsmedel
Den som anser sig diskriminerad har rätt att få en domstolsprövning, i det fall något erkännande från motparten inte har skett. Det gäller även om motparten medgivit att betala yrkat ersättningsbelopp, vilket innebär att svenska regler som föreskriver att en domstol ska döma i enlighet med medgivandet utan att pröva sakfrågan, måste åsidosättas. Det framgår av EU-domstolens dom i målet Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens.

Norska regler mot arbetslivskriminalitet vid upphandling ifrågasätts av Eftas övervakningsmyndighet
Norska regleringar för att bekämpa arbetslivskriminalitet i samband med offentlig upphandling ifrågasätts nu i två ärenden av Eftas övervakningsmyndighet ESA.

Europadomstolen och ILO fördömer summariska avskedanden i Turkiet
Försöket till en militärkupp mot Erdogan-regimen år 2016, som snabbt slogs ned, följdes av en omfattande utrensning av bl.a. statstjänstemän, lärare och andra grupper av anställda, som misstänktes ha något samröre med organisationer som ansågs vara delaktiga i eller sympatisera med kuppmakarna. Enligt uppskattning avskedades minst 150 000 anställda summariskt efter kuppen.

 

Conference on wage formation in the Nordic countries
As Finland is currently holding the Presidency of the Nordic Council of Ministers, the Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment is organizing a Conference on Wage Formation in the Nordic countries on October 14th 2021, in Helsinki. The conference can be attended either on site in Helsinki or online.

Further information and registration: https://niva.org/conference/ finnish-presidency-in-the-nordiccouncil- of-ministers-conferenceon- wage-formation-in-the-nordiccountries/

 

 
 

 

Danska cabotageregler på nytt under kommissionens lupp
Känslig balansakt när domare straffas
Kommissionen utesluter gemensamt arbetstagarbegrepp för plattformsarbetare
Bolag ska bli bättre på hållbarhetsrapportering
Kommissionsförslag: AI-system i arbetslivet ett högriskområde
Europadomstolen läxar upp Kroatien för könsstereotyp syn på kvinnors arbete
Avskedande av larmande läkare kränkte inte yttrandefriheten

Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008