EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2022
Publicerad: 2022-12-21
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Kollektivavtal om bemanningsarbete måste kunna prövas i domstol
Ett kollektivavtal som innebär att uthyrda arbetstagare får lägre lön än de skulle ha haft om de varit direkt anställda i kundföretaget måste ge arbetstagarna någon förmån som kompenserar dem för denna särbehandling. Ett sådant kollektivavtal måste också kunna prövas av domstol för att säkerställa att det uppfyller kraven i direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (2008/104). Det slår EU-domstolen fast i en färsk dom.

Danmark tar minimilönedirektivet till EU-domstolen, Sverige genomför det men Norge och Island omfattas inte
Danmarks nytillträdda regering kommer att väcka talan i EU-domstolen för att få direktivet om tillräckliga minimilöner (2022/2041) ogiltigförklarat. Den svenska regeringen tänker däremot inte göra det, trots att även den röstade emot direktivet. Och i Norge och Island behöver det inte genomföras alls. I Finland har direktivet hela tiden varit i huvudsak okontroversiellt.

Föreningsrättslig stridsfråga i svenska domstolar Får fack utesluta aktiva Sverigedemokrater?
Det var fel av Svenska Transportarbetareförbundet att utesluta en medlem sedan han åtagit sig politiska uppdrag för Sverigedemokraterna. Till den slutsatsen kommer nu även Svea hovrätt i ett uppmärksammat mål. Den fackliga sidan, som menar att domen kränker föreningsrätten, kommer sannolikt att överklaga till Högsta domstolen.

Direktivets tillkomsthistoria gjorde att tyska fack vann i EU-domstolen
Farhågorna för att europabolag ska kunna utnyttjas för att kringgå de tyska reglerna om medbestämmande kan delvis läggas åt sidan. Det är följden av en dom där EU-domstolens stora avdelning tolkade direktivet om arbetstagarinflytande i europabolag (2001/86) till fördel för de fackliga organisationerna IG metall och Ver.di. Domen får betydelse även vid gränsöverskridande fusioner.

Europadomstolen godtog svartlistning av högerextrem lärare
Den tyska delstaten Hessens svartlistning av en högerextrem lärare strider inte mot Europakonventionens skydd för yttrandefriheten. Det konstaterar Europadomstolen för mänskliga rättigheter i en dom.

 

 
 

 

Direktiv om företagens hållbarhetsrapportering antaget
Ministerrådet och parlamentet överens om insyn i lönesättningen
Regeringarna antog förhandlingsmandat för AI-förordningen
GPS i tjänstebil kränkte inte anställds privatliv
Avhandling om arbetsklausuler vid upphandling fyller ett tomrum
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.


Nordiska ministerrådet

EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008