EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2010
Publicerad: 2010-05-10
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Effekterna av Viking och Laval strider mot skyddet för organisationsrätten
De principer som uttrycks i domarna i Viking Line- och Lavalmålen är ägnade att begränsa användningen av strejkrätten på ett sätt som strider mot konvention 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten. Det har nu ILO:s expertkommitté slagit fast med anledning av det brittiska pilotfacket Balpas klagomål (se EU & arbetsrätt nr 2/2009 sid 5). Kommittén uppmanar därför den brittiska regeringen att ändra lagstiftningen så att rätten att vidta stridsåtgärder skyddas till fullo.

Finska facket vann mot Fujitsu
Uppsagda får elva månaders lön var

Det nederländska moderbolaget fattade i realiteten beslutet att lägga ned produktionen och produktutvecklingen i sitt finska dotterbolag innan samarbetsförhandlingarna med facket i dotterbolaget hade inletts. Det var finska HD:s slutsats när den efter nio års domstolsprocess slutligen dömde Fujitsu Technology Solutions Oy (tidigare Fujitsu Siemens Computers Oy) att betala 213 arbetstagare och tjänstemän sammanlagt ca 2,5 miljoner euro i skadestånd för brott mot överläggningsskyldigheten enligt samarbetslagen.

Arbetsmiljökrav förfaller automatiskt
Kommissionen kräver ändring

En fördragsbrottstalan rycker allt närmare om inte Sverige ändrar de regler som innebär att ett krav från Arbetsmiljöverket mot en arbetsgivare med automatik förfaller om företaget ändrar identitet. I slutet av januari fick den svenska regeringen ett så kallat motiverat yttrande om detta från Europeiska kommissionen.

Åldersgräns inom brandkåren verkligt yrkeskrav
Skydd för hälsan kan motivera åldersgräns för tandläkare

Inom brandväsendet kan fysisk kapacitet vara ett verkligt och avgörande yrkeskrav som motiverar en övre åldersgräns för nyanställning. Även en regel som innebär att tandläkare över en viss ålder inte får fortsätta att praktisera inom ramen för socialförsäkringssystemet kan vara motiverad, om målet är att skydda patienternas hälsa. Det är slutsatserna av två färska domar där EU-domstolen tolkar två av de allmänna undantagen i direktivet om likabehandling i arbetslivet (2000/78).

Särregel för unga var olämplig även om syftet var legitimt
Den tyska lagregel som innebär att anställningstid före 25 års ålder inte räknas med när arbetstagare kvalificerar sig för uppsägningstid strider mot förbudet mot åldersdiskriminering. Det har nu EU-domstolen slagit fast.

 
 

 

Kommissionen klagar på svenska visstidsregler
Norska varv förlorade första ronden i mål om allmängiltigförklaring
Regler om arbetstagarinflytande avgör intresset för att bilda SE-bolag
"Skydd av hälsa och säkerhet bör inte vara enda målet för nya arbetstidsregler"
Inget förstärkt uppsägningsskydd krävs för dansk arbetstagarrepresentant
Nytt "Albany-mål" oroar parterna
Riksdagen antog lex Laval
Fackets uttrycksmedel var för grova Yttrandefrihetens gräns överskreds
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
Aktuellt på Arbetsrättsportalen
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008