EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2016
Publicerad: 2016-07-07
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Byggbranschens parter överens: –Nej tack till tjänstepass!
Nej tack, kom inte med något förslag om ”tjänstepass” för bygg-branschen! Det skriver de europeiska organisationerna för bygg-nadsarbetare och byggarbetsgivare i ett gemensamt brev till Europeiska kommissionen. Ett tjänstepass skulle inte medföra några fördelar för företagen, det skulle bara underlätta bedräg-erier över gränserna och undergräva effektiviteten i tillsynen över arbetstagarnas villkor, menar de.

EU-domstolen i Ajosmålet: Højesteret kan inte stöda sig på rättssäkerhetsprincipen
Danmarks Højesteret kan inte stödja sig på rättssäkerhets-principen för att fortsätta att tillämpa en nationell regel som står i strid med den allmänna EUrättsliga principen om förbud mot åldersdiskriminering. Det förklarar EU-domstolen i sitt avgörande i målet Ajos, där den tillmäter rättssäkerhetsprincipen betydligt lägre vikt än i andra mål.

Inget ”Albany-undantag” för norska hamnarbetares kollektivavtal
Ett sådant kollektivavtal som Norsk Transportarbeiderforbund vill få till stånd med speditionsföretaget Holship är inte undantaget från EES-avtalets konkurrensregler, och den bojkott som för-bundet varslade om skulle medföra en begränsning av etabler-ingsrätten. Det är Efta-domstolens besked i ett rådgivande ut-talande där den går långt i bedömningen av hur EES-rätten ska tillämpas på de faktiska omständigheterna i målet, men ändå lämnar några frågor till norska Høyesteretts avgörande.

Skyldighet betala avgifter till kollektivavtalsreglerad fond kränkte varken föreningsfriheten eller äganderätten
En oorganiserad arbetsgivares skyldighet att bidra till en kollek-tivavtalsreglerad social välfärdsfond kränkte varken företagets negativa föreningsfrihet eller dess äganderätt enligt Europa-konventionens artikel 11 och artikel 1 i tilläggsprotokoll 1. Med det beskedet har Europadomstolen för mänskliga rättigheter tagit ytterligare ett klargörande steg i fråga om dessa rättigheters innebörd på arbetsrättens område.

 
 

 

Kan barnbyföräldrar undantas från EU:s arbetstidsregler?
Avtalet om arbetsvillkor inom havsfisket ska bli direktiv
Spanien riskerar vite för system som liknar det norska
Kommissionen manar: Undersök hur arbetsrätten passar de nya arbetsmönstren i delningsekonomin
Extraskatt på pension omfattas inte av förbudet mot åldersdiskriminering
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008