Innehåll:

Skilda synsätt ger skilda resultat
Konkurransetilsynet ingrep inte
Ministerrådet antog arbetstidsdirektivet
Parlamentariker föreslår gränsöverskridande fackliga rättigheter
Nya regler om sexuella trakasserier och positiv särbehandling mellan könen
Skadestånd trots allt
Nya mål
”Atypiska” anställningar komplext fenomen
Employment and Industrial relations in Europe, Volume 1
 


Rekordsnabb enighet om direktiv mot rasdiskriminering

Den 6 juni nådde medlemsstaternas arbetsmarknadsministrar politisk enighet om direktivet med förbud mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, och det kan nu antas formellt på vilket ministerrådsmöte som helst de närmaste veckorna.
Läs mer...

Finland får lag om integritetsskydd
Den finska regeringen gör ett nytt försök att få igenom en lag om integritetsskydd i arbetslivet. En tidigare proposition i ämnet förkastades av riksdagen i februari 1999.
Läs mer...


Skäl ge facket partsställning

Sverige tvingas detaljreglera

 

Plats för nordiskt initiativ?


Visstidsanställda fick rätt


Tidskrifterna | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308