Innehåll:

Finsk lag om integritetsskydd i arbetslivet antagen
Tre gånger företagsöverlåtelse i finska HD
Nytt direktiv om företagsöverlåtelse
Fel vägra informera om koncerns struktur
Generaladvokat i förslag till dom:
Arbetsgivaren får inte fråga om graviditet
Beslut utan samråd ogiltigförklarades
Ingen direkt effekt i Sverige heller
Tjänar sociala dialogen medlemmarnas eller politikernas intressen?
Många godbitar i Anna Christensens festskrift
Mångfasetterat om EUs socialpolitik
Arbetsrättskongress i Stockholm nästa höst
Välkommen på seminarium Onsdag den 5 september 14 – 16
 

Svensk arbetstidslag ifrågasätts
Danmark väntar snart avgörande

Svenska arbetstagare tycks inte fullt ut åtnjuta det skydd för hälsa och säkerhet som arbetstidsdirektivet föreskriver. Det skriver Europeiska kommissionen i ett brev där den ber regeringen klargöra arbetstidsreglernas innebörd.
Läs mer...

Dansk kursändring:
Parterna låter EG-domstolen avgöra tolkning av avtal

Sedan europeiska kommissionen tagit de första stegen mot en fördragsbrottstalan mot Danmark på grund av bristfälligt genomförande av reglerna om vägran att utföra farligt arbete i ramdirektivet om arbetsmiljö blev dessa införlivade genom nya bestämmelser i arbetsmiljölagen den 16 maj i år. Lagreglerna skall tillämpas enbart där det inte finns kollektivavtal som ger arbetstagarna motsvarande skydd.
Läs mer...

”Frivilligt” avtal om distansarbete?   ILO-regler skall bli effektivare
Kommissionen driver på parterna   Direktiv om info och samråd på väg


Nya mål | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308