EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2006
Publicerad: 2006-12-22
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Kommissionen och parterna överens om att skärpa arbetsrätten till sjöss...
EUs arbetsrättsliga regler för sjöfarten behöver skärpas och anpassas till den konvention om arbete till sjöss som Internationella arbetsorganisationen, ILO, antog i februari 2006. Det anser både Europeiska kommissionen och arbetsmarknadens parter. Europeiska transportarbetarefederationen och Europeiska redareföreningen är också beredda att inleda förhandlingar om ett avtal med detta syfte.

...men hittills har de gått bet
Europeiska kommissionen har länge försökt driva igenom
en europeisk reglering av arbetsvillkoren till sjöss. Redan 1998
föreslog den ett direktiv som skulle garantera att sjöfolk från länder utanför EU fick likvärdiga arbets- och anställningsvillkor som medlemsstaternas egna medborgare när de jobbade
på fartyg i reguljär passagerar- och färjetrafik inom EU. Förslaget blockerades av en minoritet i ministerrådet och drogs tillbaka 2004. I stället försökte kommissionen få Europeiska transportarbetarefederationen och Europeiska redareföreningen att förhandla fram ett avtal med samma syfte, men inte heller det lyckades. Redarna ville inte gå med på att sjöfolk från tredje land skulle ha lön enligt europeisk standard.

Hård debatt i Norge:
– Lägg in veto mot tjänstedirektivet!

Norge bör lägga in veto mot att direktivet om tjänster på den inre marknaden tas in i EES-avtalet! Det kräver både vissa fackliga företrädare och politiker i en upprörd debatt om vad direktivet egentligen innebär.

 
 

 

Fackliga företrädare dömda för insiderbrott
Domarna såg enbart till bolagets intresse
Ny webbplats med ingång till
medlemsländernas lagstiftningsdatabaser
EG-DOMSTOLEN STÄLLER FRÅGOR I LAVAL-MÅLET:
Varför har kommissionen bytt åsikt
om utstationeringsdirektivet?
Svenska regler om samordningsansvar på byggen EU-anpassas efter kommissionens påpekande
Parlamentet kritiskt till kommissionens
”vägledning” om utstationering
Ömsesidig utvärdering av medlemsländernas krav ska säkerställa fri rörlighet enligt tjänstedirektivet
Europeiska kommissionen
publicerar nedtonad grönbok
 
----------------------------
Nya mål
----------------------------
I bokhandeln

Viktigt att nordiska arbetsrättsjurister följer
diskussionen om grundläggande sociala rättigheter

Underhållande antologi om arbetsrättens gränser och fronter
----------------------------
Tidskrifterna
----------------------------
Kalendariet
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008