EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2015
Publicerad: 2015-10-23
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

EUROPADOMSTOLEN:
Även yrkesmilitär skyddas av förbudet mot tvångsarbete
Även yrkesmilitärer omfattas av Europakonventionens förbud mot tvångsarbete, och den grekiska staten tog i för hårt när den ville få en arméläkare att stanna längre i tjänst. Det konstaterar Europadomstolen för mänskliga rättigheter i en färsk dom. Det är första gången som den tar ställning till räckvidden av förbudet mot tvångsarbete när det gäller militärtjänstgöring. De fyra fall där domstolen tidigare har konstaterat brott mot tvångs-arbetsförbudet har rört hushållsarbete respektive trafficking.

– Fælles nordisk retspragmatisme er værd at stå vagt om
Hur förhåller sig domstolarna i Norden till EU-domstolen och Eftadomstolen? Är de utmanande, följsamma eller kanske över-nitiska? Det var ämnet för ett seminarium som EU & arbetsrätt och Welma forskningscenter vid Köpenhamns universitet ordnade i augusti. Bakgrunden var bland annat två uppmärksammade arbetsrättsliga mål där den danska Højesteret och den norska Høyesterett tydligt utmanar instanserna i Luxemburg (se EU & arbetsrätt nr 4/2014 s. 1 och 4/2013 s. 1).

ESA håller med Eftadomstolen i grälet om norska varvsmålet
Ska grälet mellan Eftadomstolen och Høyesterett om domen i det norska varvsmålet (E-2/11 STX Norway Offshore) sluta med att den förstnämnda får döma i ett mål där den själv i realiteten är part? Så kan det bli, eftersom Eftas övervakningsorgan ESA lutar åt att Norge bryter mot EES-avtalet genom att stå fast vid Høyesteretts slutsats att ersättning för resekostnader, mat och husrum kan ingå i den minimilön som utländska företag ska betala sina utstationerade anställda.

Dragkamp mellan öst och väst om revision av utstationeringsdirektivet
Vad är det Europeiska kommissionen vill göra med utstation-eringsdirektivet (96/71)? Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker säger att principen måste vara ”samma lön för samma arbete på samma plats”, och för en tid sedan inledde kommissionen ”en målinriktad översyn” av direktivet. Vad det ska leda till är än så länge oklart. Det enda säkra är att det blir en strid på kniven mellan gamla och nya medlemsstater om kommissionen föreslår att direktivet ska ändras.

OK kräva upphandlingsspecifik minimilön –
uttalanden i Rüffert överspelade, anser generaladvokat
Att anbudsgivarna måste lova att betala en minimilön som gäller enbart vid offentlig upphandling strider inte mot upphandlings-direktiven när arbetet ska utföras i Tyskland. Det menar general-advokaten Paolo Mengozzi i ett förslag till dom som ökar spänningen inför EU-domstolens avgörande. Mengozzi menar att vissa av domstolens uttalanden i Rüffert-målet är överspelade.

 
 

 

Svenska myndigheter ska kräva kollektiv-avtalsvillkor vid upphandling
Dansk semesterlag utreds efter klagomål från kommissionen
Kommissionen vill se över blåkortsdirektiv
Avtal om aktivt åldrande på parternas arbets-program
Borttappat ”inte” ger fel slutkläm i dom om avgångsvederlag
 
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008