EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2018
Publicerad: 2018-10-16
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Ungern och Polen: EU-domstolen måste upphäva nya utstationeringsdirektivet
Ungern och Polen begär nu att EU-domstolen ogiltigförklarar det direktiv med ändringar i utstationeringsdirektivet som antogs i juni (direktiv 2018/957 om ändring av utstationeringsdirektivet). Enligt de båda ländernas regeringar innebär de nya reglerna ett oproportionerligt hinder för den fria rörligheten för tjänster.

Resa, kost och logi för utstationerade arbetstagare – ingen lösning i den norska avtalsrundan...
Den norska regeringens förhoppningar om att parterna i varvsindustrin (skipsbygging) själva skulle lösa problemet med de omstridda ersättningarna för resa, kost och logi kom på skam. Det stod klart när 2018 års avtalsrunda var avklarad i april. Kollektivavtalet är ändrat, men de nya reglerna får ingen verkan för utstationerade arbetstagare.

Svenska fack uppmanar regeringen att intervenera i EPSU-målet
Europeiska kommissionen bryter mot EU:s fördrag när den vägrar att lägga fram ett förslag till direktiv för att genomföra det europeiska avtalet om information och samråd för statsanställda i medlemsländerna. Det menar de svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco som i ett gemensamt brev uppmanar den svenska regeringen att intervenera i det mål där den europeiska organisationen för offentliganställda, EPSU, kräver att Tribunalen ogiltigförklarar kommissionens beslut (se EU & arbetsrätt 1/2018 s 1).

Medlemsstater vill själva avgöra vem som är arbetstagare
Något gemensamt EU-rättsligt arbetstagarbegrepp ser det inte ut att bli i det tilltänkta direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU, i varje fall inte om medlemsländernas regeringar får bestämma. Det framgår av den s.k. allmänna riktlinje för förhandlingarna med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen som ministerrådet antog i juni. Enligt den ska direktivet i stället omfatta alla arbetstagare som har en anställning ”enligt definitionen i den lagstiftning, de kollektivavtal eller den praxis som gäller i varje medlemsstat”. Därmed är ett av de problem som såväl Sveriges riksdag som arbetsmarknadens parter såg i kommissionens direktivförslag löst (se EU & arbetsrätt nr 1/2018 s 3).

Knappast nödvändigt dela kyrkans syn på äktenskapet för att arbeta som överläkare på katolskt sjukhus
Innebär ett andra äktenskap för en överläkare vid ett katolskt sjukhus en sådan allvarlig överträdelse av lojalitetsplikten mot arbetsgivarens religiösa grundsyn att saklig grund för uppsägning är för handen? Det är frågan i ett mål som den tyska federala arbetsdomstolen Bundesarbeitsgericht nu ska avgöra efter att EU-domstolens stora kammare uttalat sig om hur långtgående lojalitetsplikt en arbetsgivare får kräva enligt undantagsregeln för religiösa organisationer i artikel 4.2 i EU:s ramdirektiv om likabehandling (2000/87).

 
 

 

Parterna går samman för att värna svenska kollektivavtal i EU
Frontalangrepp mot finska allmänt bindande kollektivavtal
”Visselblåsardirektivet oförenligt
med subsidiaritetsprincipen”
Nytt förslag om flytt av säte och arbetstagarinflytande
Europeiska företagsråd bra för alla – men de kunde vara fler
Ministerrådet överens om allmän inriktning i förhandlingarna om föräldraledighet
EU-domstolen om förhandlingsskyldigheten när annat företag kontrollerar arbetsgivaren
 
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008