Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2003
Publicerad: 2003-10-27
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Danmark genomför direktiv med egen erga omnes-modell
Danmark har utvecklat en alldeles egen erga omnes-modell som användes när EUs direktiv om deltidsarbete respektive visstidsarbete skulle genomföras, allt för att bevara kollektivavtalssystemet så intakt som möjligt.

Nordens regeringar värnar kollektivavtalen
Framtidskonventets förslag till nytt EU-fördrag kan behöva en teknisk-juridisk översyn så att det inte får oönskade effekter på möjligheterna att genomföra EUs lagstiftning via kollektivavtal. Det säger den svenska regeringen i en skrivelse till riksdagen om utgångspunkterna för den regeringskonferens som nu skall förhandla fram det nya fördraget.

Kommissionen backar från kritik mot semesterlagenmen svenska arbetstidsregler måste ändras
Det faktum att merparten av arbetstagarna omfattas av kollektivavtal som garanterar dem minst elva timmars oavbruten dygnsvila påverkar inte skyldigheten att genomföra bestämmelsen för samtliga arbetstagare. Det skriver europeiska kommissionen i det motiverade yttrande som slutligt slår fast att den inte godtar Sveriges sätt att genomföra arbetstidsdirektivet.

Byggnads berett slopa organisationsklausulerefter kritik från Europarådet
Organisationsklausuler i svenska kollektivavtal skall sommaren 2005 vara ett minne blott. Detta och ett vägledande principutlåtande om tillåtligheten av s k granskningsarvoden är resultatet av ett klagomål från Svenskt Näringsliv till Europarådet. Klagomålet gällde frågan om skyddet för den negativa föreningsfriheten i svensk rätt är tillräckligt för att leva upp till åtagandena enligt Europarådets sociala stadga.

 

 

Oavgjort i dansk-svensk tvist om stridsåtgärder
Drogtester, kameraövervakningoch e-post regleras i finsk lag
Ingen resning i målom lönediskriminering
Kommissionen vill ha europeiskt avtalom pensioner
Varför svarade inte EG-domstolenpå frågan om deltidsdirektivet?
Staten kan bli skadeståndsansvarig om Arbetsdomstolen tillämpar EG-rätten fel
Världskongress med regional prägel
  I bokhandeln
Grundlig skildring av facklig föreningsfrihetsom mänsklig rättighet
Nyttig handbok om Europarådets sociala stadga
  ----------------------------
Nya mål
  ----------------------------
Kalendariet
  ----------------------------
  Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008