EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2006
Publicerad: 2006-06-21
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Expertgrupp föreslår direktiv
om gränsöverskridande kollektivavtal

Gränsöverskridande kollektiva förhandlingar på företags- och branschnivå ska regleras i ett direktiv. Det föreslår en expertgrupp som tillsatts av Europeiska kommissionen. Direktivet ska ses som ett komplement till medlemsländernas nationella regler om kollektivavtal. Det ska vara frivilligt för parterna att använda regelverket och det ska inte konkurrera med vare sig nationella regler och avtal eller de idag existerande systemen för att träffa gränsöverskridande överenskommelser.

Skydd för arbetstagares integritet
utreds på nytt i Sverige

Cathrine Lilja Hansson, ordförande i Arbetsdomstolen, ska utreda och föreslå en svensk lagreglering för den personliga integriteten i arbetslivet. Förslaget ska enligt kommittédirektiven särskilt reglera kontroll genom hälso- och drogtester, kontroll av anställdas e-post, loggning av Internetbruk, övrig loggning samt under vilka förutsättningar en arbetsgivare får begära att få se en arbetssökandes utdrag ur belastningsregistret. Även lagreglering av andra områden ska övervägas. I förslaget ska klargöras vilka som ska omfattas av skyddet, och förslaget ska också i möjligaste mån likställa skyddet för arbetstagare och arbetssökande i privat och offentlig sektor.

Beställare blir skyldiga utreda arbetsgivares vandel vid anlitande av utomstående arbetskraft i Finland
Den som tänker hyra in arbetskraft eller anlita en underleverantör för arbete i Finland ska bli skyldig att försäkra sig om att den tilltänkta avtalsparten fullgör sina lagstadgade förpliktelser som arbetsgivare och skattebetalare. Det är innebörden av en proposition som den finska Riksdagen kommer att få ta ställning till under hösten.

 
 

 

Svensk anställningsskyddslag EU-anpassad
Nytt direktiv om jämställdhet ersätter sex gamla
Politisk enighet om undantag för stridsåtgärder i gemenskapsförordning om lagval
Arbetstagarperspektiv saknas i samråd om bolagsrättens framtid
Nya regler om förares körtid och vila
Parterna sågar pensionsdirektiv
Nordisk praxis
Intressegemenskap mellan överlåtare och förvärvare inget avgörande kriterium på övergång av verksamhet
EG-domstolen
EG-domstolen godtog svensk regleringsmetod
Arbetsmiljölagen uppfyller kraven i ramdirektivet
Överraskande uttalanden om negativ föreningsfrihet i dom om kollektivavtals verkan vid företagsövergång
EG-domstolen har problem med svenska översättningar
Presumtion att artister är anställda av arrangören hindrar den fria rörligheten för tjänster
Publicerat
Dansk avhandling om integritetsskydd i arbetslivet
----------------------------
Arbetslivsinstitutet förstärker arbetsrätten
----------------------------
Kalendariet
----------------------------
Nya mål
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008