Innehåll:

Juridisk princip får stå tillbaka för politisk praktik
Dansk implementering het potatis för kommissionen
Klargörande dom om arbetsvillkor för utstationerade arbetstagare
Nej till Tham-professurer
JämO får medhåll
Nya mål
Guldgruva för jurist med svensk-tysk verksamhet
Svårtillgängligt material samlat
 

Grundläggande fackliga rättigheter i föredragen
Nordiska fack ger upp sin tvekan
De nordiska fackliga organisationerna tycker sig nu ha funnit ett sätt att garantera grundläggande fackliga fri- och rättigheter i fördragen utan risk för att EG-domstolen börjar lägga sig i nationella regler på området. Därmed har svenska LO gett upp sin tvekan.
Läs mer...

Förslag om nya direktiv mot diskriminering
Komissionen har beslutat föreslå två nya direktiv och ett handlingsprogram mot diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, d v s alla de grunder som nämns i den nya artikel 13 i EG-fördraget, utom kön.
Läs mer...


Icke-diskriminering inte nog

Fri rörlighet går före stridsrätt

 

Arbetstidsregler svårtolkade

Fel neka gravid anställning


Tidskrifterna | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn. Redaktör: Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Niklas Bruun, Märeta Johnson (ansvarig utgivare), Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308