Innehåll:

Urvattnat direktiv om info och samråd
Danmark: Information och samråd lagregleras för första gången
Sverige måste avskaffa krav på kollektivavtal för rätt till information och förhandling

Dansk avreglering med förhinder
Begränsning av fri rörlighet kan godtas trots att syftet är ekonomiskt
Generaladvokat:
Finskt pensionssystem diskriminerar kvinnor
Till Marco Biagis minne
Högnivågrupp hoppas på fler frivilliga avtal
Även egenföretagares arbetstid regleras
Intressant om samspelet mellan EG-domstolen och de nationella domstolarna
NOTISER

Nyhetsbrevet som PDF

Publicerad: 2002-04-15

 

Förslag till direktiv om uthyrning omstritt in i det sista
Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag skall ha minst lika förmånliga arbets- och anställningsvillkor som jämförbara arbetstagare i kundföretaget, om inte en särbehandling är motiverad av objektiva skäl. Det är huvudregeln i det förslag till direktiv om arbetsvillkoren för anställda i bemanningsföretag som kommissionen efter hård intern debatt till sist lade fram den 20 mars.

Läs mer...

Kommissionen uppmanar Sverige att ändra arbetstids- och semesterregler
Den svenska regeringen lyckades inte övertyga Europeiska kommissionen om att svensk rätt stämmer överens med arbetstidsdirektivet. I en formell underrättelse den 20 mars gör kommissionen klart att Sverige riskerar att hamna inför EG-domstolen om inte svensk lag ändras på en rad punkter.
Läs mer...

Gravid fick rätt i svenska AD   Positiv särbehandling ifrågasatt   Försiktigt svar från Efta-domstolen


Nya mål | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308