Innehåll:

KU om regeringens ansvar i Gustafssonmålet:
Avgörande att Europadomstolen fick veta varifrån uppgifterna kom

Sverige och Finland måste införa tvingande barnledighet

Enighet i rådet om arbetstid och arbetsmiljö men parlamentet kan driva fram ändringar

Kommissionen drar tillbaka förslag om positiv särbehandling

Nya mål

Inget skadestånd för svenskor

Jämförelse Europa-USA kommer i rättan tid

Originell feministisk analys

Djupare analys vore önskvärd

 

Storbritannien vill inte att direktivet skall gälla lönediskriminering
Det direktiv som skall göra reglerna i det europeiska ramavtalet om tidsbegränsade anställningar bindande i medlemsländerna skall inte gälla löner. Det är innebörden av en protokollsanteckning som Storbritannien vill foga till ministerrådets protokoll. Läs mer.


Finlands Högsta domstol återbröt inte AD-dom om diskriminerande kollektivavtal
Finlands Högsta domstol avslog arbetsgivarpartens ansökan om återbrytning av den dom från förra året där Arbetsdomstolen underkände ett kollektivavtalsreglerat system för så kallade erfarenhetstillägg (AD 34/1998).
Läs mer.


Arbetstidsregler får bakläxa.

Norskt pensionsavtal angrips.

 

 

EU-stadga om grundrättigheter.

Samma jobb inte"lika arbete".


Tidskrifterna | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn. Redaktör: Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Niklas Bruun, Märeta Johnson (ansvarig utgivare), Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308