EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2006
Publicerad: 2006-11-24
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

ILO-KONVENTION UTMANAS I EG-DOMSTOLEN
Danmark och Finland försvarar krav
på lön enligt kollektivavtalet för orten

Är det förenligt med den fria rörligheten för tjänster att kräva att en utländsk arbetsgivare betalar sin anställda lön enligt kollektivavtalet för orten där arbetet utförs och inte bara den minimilön som följer av allmängiltigförklarade kollektivavtal? Det är frågan i målet Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen som nyligen kommit in till EG-domstolen och som kan innebära att det omstridda spörsmålet om EUs regler hindrar medlemsstaterna från att tillämpa ILOs konvention 94 slutligen får ett svar. Danmark och Finland har sedan länge ratificerat konventionen och i det svenska regeringskansliet övervägs nu om även Sverige ska göra det.

Arbetslivsinstitutets unika
arbetsrättsforskning måste bevaras!

Den nya svenska regeringen har beslutat att Arbetslivsinstitutet skall läggas ned. Det vore djupt beklagligt om detta får till följd också att den arbetsrättsforskning som bedrivits vid ALI upphör. Om den fackliga kompetens och verksamhet som arbetsrättsenheten vid ALI representerar inte bevaras, innebär det en svår förlust för den hela tiden nödvändiga kunskapsutvecklingen på det arbetsrättsliga fältet, inte bara i ett svenskt och nordiskt utan även i ett europeiskt sammanhang.

Kontroversiell grönbok om
arbetsrättens framtid dröjer

Ska EU överge den fördragsfästa principen att arbets- och levnadsvillkor ska harmoniseras uppåt, d v s mot ständiga förbättringar för arbetstagarna? Ja, så kan man i varje fall tolka ett utkast till så kallad grönbok om arbetsrättens utveckling som utarbetats inom Europeiska kommissionen, men vars publicering gång på gång har skjutits upp. Grönboken har emotsetts med förväntan av dem som intresserar sig för EU:s sysselsättnings- och socialpolitik, då det länge varit tyst om vad kommissionen vill och flera aktuella projekt har gått i stå (revideringen av arbetstidsdirektivet, direktivet om arbete i bemanningsföretag mm). Sedan arbetsmarknadens parter sett ett utkast vädjade den europeiska arbetsgivarorganisationen UNICE till kommissionens ordförande att revidera innehållet och skjuta upp offentliggörandet av grönboken. Europeiska fackliga samorganisationen, EFS, kräver tvärtom att den ska släppas.

 
 

 

Sverige medgav Transports talan i Europadomstolen
Distansarbetsavtalet genomfört
Sammanbrott i förhandlingar om ändrat arbetstidsdirektiv
Riktlinjer om arbetstid riskerar direktivets syfte
Diskrimineringsdirektiv skyddar inte mot uppsägning på grund av sjukdom
Nordisk praxis
Svensk blockad blev olovlig när Arbejdsretten dömde enligt dansk lag
EG-domstolen
Tidsbegränsade anställningar är ”på varandra följande”
trots drygt 20 dagars avbrott
Nytt direktiv om likabehandling
----------------------------
Nya mål
----------------------------
Tidskrifterna
----------------------------
Kalendariet
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008