EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2007
Publicerad: 2007-03-23
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

EUROPADOMSTOLEN OCH GRANSKNINGSARVODENA: Domen har verkan för framtiden
– men knappast retroaktivt

Europadomstolens domar har normalt inte retroaktiv verkan för privaträttsliga förhållanden. Europakonventionen om mänskliga rättigheter kan inte heller åberopas direkt mellan privata rättssubjekt i svenska domstolar. Därför har domstolens dom om granskningsarvodena i Byggnadsarbetareförbundets kollektivavtal med stor säkerhet mindre långtgående följder än vad som har hävdats i debatten.

EU&arbetsrätt till Stockholms universitet när Arbetslivsinstitutet läggs ned
Utgivningen av EU & arbetsrätt och driften av Internetportalen Forum för forskning om arbetsrätt kommer att tas över av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution när Arbetslivsinstitutet läggs ned. Kerstin Ahlberg fortsätter som redaktör för både nyhetsbrevet och portalen, och kommer även att arbeta med forskningsuppgifter.

Svenskt lönegarantimål till EG-domstolen:
När är ett företag verksamt i flera medlemsländer?

Vad menas i lönegarantidirektivet (2002/74) med att ett företag är verksamt i flera medlemsländer? Det är frågan i en begäran om förhandsavgörande från Lunds tingsrätt till EG-domstolen.

 
 

 

Europarådet prövar företagares klagomål mot finsk allmängiltighetsregel
Kommissionen i Viking Line-målet:
EG-domstolen inte rätt instans pröva stridstågärder
Män får sämre efterlevandepension
Norge stämt inför Efta-domstolen
Tvångspensionerad vid 67 anklagar Statoil för åldersdiskriminering
TCO anmäler Sverige för indirekt könsdiskriminering
Apropå en AD-dom: Gamla principer gäller inte sedan Romkonventionen blev svensk lag
UNICE har bytt namn
Sensationellt yttrande av generaladvokat:
– Visstidsdirektivet omfattar inte lön
Alltför låg ersättning vid arbetsgivares insolvens underkändes av EG-domstolen
Inte tillåtet trixa med tröskelvärden för att arbetsgivare skall anställa unga
 
----------------------------
Nya mål
----------------------------
I bokhandeln

Initierat om arbetstagares immaterialrätt

Många frågor, färre svar
om funktionshindrades rätt till arbete

Svenska jämställdhetsregler kritiseras i ny avhandling

----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008