EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2011
Publicerad: 2011-11-02
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Allmänintresset viktigare än lojalitetsplikten
Fel avskeda sköterska som slog larm

Att avskeda en arbetstagare som anmält sin arbetsgivare till åklagare för bl. a. bedrägligt beteende utgör, enligt Europadomstolen för mänskliga rättigheter, en kränkning av yttrandefriheten. Åtminstone när anmälan bottnar i långvarig underbemanning vid ett vårdhem för gamla och arbetstagaren vid upprepade tillfällen uppmärksammat arbetsgivaren på problemen utan att denna vidtagit adekvata åtgärder.

Byggbranschens parter antog gemensamt förslag om kommande utstationeringsregler
De nya reglerna om utstationering bör göra klart att medlemsstaterna själva kan bestämma de olika nivåerna för vilka minimilöner som är tilllämpliga. Det skriver den europeiska byggnadsarbetarfederationen EFBWW och dess motsvarighet på arbetsgivarsidan, FIEC, i ett gemensamt förslag till Europeiska kommissionen. Bakgrunden till förslaget är EU-domstolens dom i målet Rüffert (C-346/06), där Niedersachsen ville tillämpa kollektivavtalet för delstaten, men domstolen hänvisade till det kollektivavtal som gällde för hela Tyskland.

Nytt kollektivavtal vid verksamhetsövergång får inte ge påtaglig lönesänkning
Enligt direktivet om övergång av verksamhet (numera 2001/23) ska förvärvaren efter en verksamhetsövergång vara bunden av villkoren i löpande kollektivavtal på samma sätt som överlåtaren till dess att ett nytt kollektivavtal har börjat gälla. EU-domstolen har nu slagit fast att detta nya kollektivavtal inte får innebära att de övertagna arbetstagarna drabbas av en påtaglig lönesänkning.

Åldersdiskriminering förbjuden även i kollektivavtal men viss särbehandling möjlig under övergångsperiod
Förbudet mot åldersdiskriminering måste respekteras även i kollektivavtal. Det hindrar inte att arbetsmarknadens parter i samband med övergången till ett nytt lönesystem tillfälligt upprätthåller en viss särbehandling på grund av ålder för att inte redan anställda ska få sänkt lön. Det är innebörden av EU-domstolens dom i de förenade målen Hennigs och Mai som nyligen avgjorts.

 
 

 

Svensk undersköterska går till Europadomstolen
Arbetsmiljöverket får nej men minimivillkoren finns på nätet
Är konkurrens med sociala avgifter otillåtet statsstöd?
Många har yttrat sig i norska varvsmålet Varven får inte mycket medhåll
ESA klagar på isländska regler om bemanningsföretag och semester
Danska 3F förlorade igen Kommissionen gjorde inte fel
Kollektivavtal om 60-årsgräns kunde inte motiveras med flygsäkerheten
Trespråkigt lästips
Ny nordisk tidskrift om arbetslivsforskning
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
       
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008