Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2023
Publicerad: 2023-09-29
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Kan skilda villkor i olika kollektivavtal vara indirekt diskriminering?
Är det indirekt diskriminering att kabinpersonalen, som till största delen är kvinnor, får lägre traktamenten än piloterna, som till övervägande del är män, när deras villkor regleras i två olika kollektivavtal? Det är frågan i ett mål som ligger i EU-domstolen och som oroar arbetsmarknadens parter så till den grad att både Sveriges och Danmarks regeringar har yttrat sig i målet.

Transportarbetareförbundet går till Europadomstolen för att få uteslutning av SD-politiker prövad
Svenska Transportarbetareförbundet har beslutat klaga till Europadomstolen för mänskliga rättigheter sedan Högsta domstolen vägrat ge prövningstillstånd i målet om den lastbilschaufför som uteslutits på grund av sina politiska uppdrag för Sverigedemokraterna (SD). Hovrättens dom, som innebar att det var fel att utesluta medlemmen (se EU & arbetsrätt nr 4/2022 s. 4), står alltså fast. Enligt Transport kränker domen föreningsrätten enligt artikel 11 i Europakonventionen.

Sverige stöder Danmark om minimilönedirektivet – men varför säger regeringen inget om föreningsrätten?
I en inlaga till EU-domstolen har Sverige nu utvecklat sitt stöd för Danmarks ogiltighetstalan gällande minimilönedirektivet (se EU & Arbetsrätt 1/2023 s. 3 angående Danmarks huvudargument). Den danska stämningsansökan och även ministerrådets respektive parlamentets svaromål är ännu hemliga, men den svenska inlagan ger utöver de svenska argumenten viss inblick i tvisten så här långt.

Kommer parterna att förhandla om europeiska företagsråd?
Vissa av de mål som en översyn av direktivet om europeiska företagsråd (2009/38) skulle syfta till kan uppnås bara om man antar bindande regler. Men icke bindande åtgärder, som en rekommendation eller ett tolkningsmeddelande från kommissionen, kan också bidra till att uppfylla syftet. Det skriver Europeiska kommissionen när den för andra gången samråder med arbetsmarknadens parter på EU-nivå om en eventuell översyn av direktivet.

Turkiet kränkte fackligt engagerad domares yttrandefrihet
Som domare var Sarisu Pehlivan visserligen skyldig att vara återhållsam, men i sin roll som generalsekreterare för domarnas fackliga organisation hade hon också en uppgift i civilsamhället. Därför var det ett oproportionerligt ingrepp i hennes yttrandefrihet när hon fick två dagars löneavdrag på grund av politiska uttalanden i en tidningsintervju om en kommande omorganisation av rättsväsendet. Det slår Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast i en dom från i somras.

 

 
 

 

ESA går vidare med klagomålen på nya norska regler om inhyrning av arbetskraft
Norges regering rättar sig efter ESA:s påpekande
Är minimilönedirektivet EES-relevant trots allt?
Finland uppmanas genomföra regler om utstationering av lastbilsförare
Nya asbestregler snart i hamn
  Standard på väg att införas för medlemsländernas likabehandlingsorgan
  Maskinregler blir direkt bindande när direktivet ersätts av förordning
  Disciplinpåföljd efter värvning till facket kränkte föreningsrätten
Regler om kollektiva uppsägningar ger inget individuellt skydd
Syftet vid anställningens ingående avgör om bemanningsdirektivet är tillämpligt


Nya mål
Kalendariet
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.


Nordiska ministerrådet

EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008