EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3-4 2019
Publicerad: 2019-12-09
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Svenska parter enade mot lag om europeisk minimilön
Det får inte bli något direktiv om europeisk minimilön! Det är budskapet från såväl arbetsgivare som fackliga organisationer i Sverige till Europeiska kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen och den ansvariga kommissionären Nicolas Schmit. Deras löfte om att inom 100 dagar från kommissionens tillträde den 1 december lägga fram ett förslag till ”ett rättsligt instrument för skälig minimilön” har också skapat hårda motsättningar inom den Europeiska fackliga samorganisationen, EFS.

Danmark inför lagstadgad minimilön för utländska chaufförer
Danmark är på väg att införa lagstadgad minimilön för utländska förare som kör cabotage och så kallade kombitransporter i landet. Dansk arbejdsgiverforening (DA) och Fagbevægelsens hovedorganisation (FH) har slutit ett avtal om hur det bör gå till och en utredning tillsatt av regeringen väntas i dagarna lägga fram ett förslag till lag som ska förverkliga parternas önskemål.

Nya tag i förhandlingarna om EU:s anslutning till Europakonventionen
Nu ska det bli ny fart på förhandlingarna om EU:s anslutning till Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) efter att ministerrådet gett Europeiska kommissionen kompletterande förhandlingsdirektiv.

Efter Tribunalens dom: Hur autonoma är parterna på EU-nivå?
Enligt fördraget om den europeiska unionens funktionssätt artikel 152 ska EU ”underlätta dialogen mellan arbetsmarknadens parter med respekt för deras självständighet”. I det färska rättsfallet European Federation of Public Services Unions (EPSU) mot Europeiska kommissionen kom innebörden i denna bestämmelse att ställas på sin spets. Där slog Tribunalen fast att kommissionen inte är skyldig att lägga fram något förslag till direktiv för att genomföra ett avtal som arbetsmarknadens parter på Europanivå har slutit.

Kameraövervakningen kränkte inte López Ribaldas rätt till privatliv
Den delvis hemliga kameraövervakningen vid snabbköpskassorna kränkte inte Isabel López Peraldas och hennes arbetskamraters rätt till privatliv. Det har Europadomstolens stora kammare nu slagit fast, tvärtemot den lägre instansens dom från 2017.

 

 
 

 

Danska löneförhandlingar ska inte styras av regeringen
Svenska parter studerar hur Danmark genomför direktiv med kollektivavtal
HD bekräftar: Byggnads slipper betala skadestånd
Gemensam EU-strategi ska stärka de nordiska fackens inflytande
Sveriges regering får bakläxa för ny lag om tjänstepensionsföretag
Italienska företag lockas till Danmark sedan inhemsk domstol vägrat verkställa dansk dom

Finska fack förlorar mål om infrusna semesterdagar


ILO-konvention mot våld och trakasserierFörebyggande rekonstruktioner av företag reglerade i nytt EU-direktiv
Direktiv om skydd för visselblåsare och gränsöverskridande fusioner antagna efter språköversyn


Ministerrådet ställer sig bakom ILO:s 100-årsdeklarationBegränsning av andelen underentreprenörer gick för långt men opålitlig underentreprenör kan uteslutas


Kumulerade böter utan övre gräns för administrativa brister var oproportionerliga


Förbud mot repressalier ska tolkas vidsträcktUngerska domstolar kränkte skyddet för yttrandefriheten


Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008