Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2002
 
Publicerad: 2003-01-08
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Danska förtroendemän åtalade
Insiderbrott rådgöra med facket?

Två danska fackliga förtroendemäns öde ligger i EG-domstolens händer. De båda står åtalade för insiderbrott, sedan de diskuterat fackliga strategier inför en planerad fusion som den ene fått kännedom om i egenskap av arbetstagarrepresentant i styrelsen för ett av de fusionerande bolagen. Utgången beror på hur EUs insiderdirektiv (89/592) skall tolkas.

–Kommissionen saboterar parternas strävan mot självständiga relationer
Den 28 november presenterade Europafacket EFS och de europeiska arbetsgivarorganisationerna UNICE/UEAPME och CEEP under högtidliga former sitt första, självständiga arbetsprogram. Europeiska kommissionens högsta höns höll tal om inledningen på en helt ny era och födelsen av ”genuine European-level industrial relations”. Men mindre än två veckor senare stod det klart att kommissionen likafullt kommer att ta initiativ på ett område som parterna enats om att sköta själva.

Viktiga institutioner saknas när nya medlemmar skall förverkliga EUs arbetsrätt
Nu är det klart: Den 1 maj 2004 får EU tio nya medlemsländer, om inte folkomröstningarna i kandidatländerna lägger hinder i vägen.

Kommissionen föreslår direktiv om integritetsskydd i arbetslivet
Arbetstagarens samtycke räcker inte

Det räcker inte att en anställd eller arbetssökande ger sitt tillstånd för att arbetsgivaren skall få hantera känsliga personuppgifter om honom eller henne. Därför behövs en europeisk reglering om skydd för personuppgifter på arbetsplatsen anser kommissionen, som efter att ha samrått med de europeiska organisationerna för arbetsgivare och arbetstagare nu frågar om de vill försöka förhandla fram ett avtal som kan vara underlag för ett direktiv.

 

 

Arbetsmiljödirektiv måste genomföras i detalj...
...men här kräver kommissionen för mycket, anser generaladvokat
Nice-fördraget i kraft den 1 februari 2003
Norges regering tänker inte ingripa i de kommunala pensionsavtalen
Förslag till EUS framtidskonvent:
Rättighetsstadgan bör göras bindande
Arbetslivsinstitutets arbetsrättsutredning klar -
Nätverk bidrog med komparativt perspektiv
Omarbetat förslag till uthyrningsdirektiv
I Bokhandeln!
Nordisk arbetsrätt framställd för resten av världen
I Bokhandeln!
Samma diagnos, annan behandling
Kalendariet
Nya mål
   
  Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008