Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2003
Publicerad: 2003-04-14
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

ILO kritiserar Sverige för ingrepp i kollektivavtal om pensionsålder
När Sveriges riksdag i lag slog fast att alla arbetstagare har rätt att arbeta till 67 års ålder bröt den mot ILO-konventionerna om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Detta står klart sedan ILOs föreningsfrihetskommitté fattat beslut med anledning av en anmälan som LO och TCO gjorde i november 2001.

Utvärderare ger högt betyg åt svensk arbetsrättsforskning
Svensk arbetsrättsforskning håller mycket hög standard. Den slutsatsen drar två tyska rättsvetenskapsmän, professor Peter Hanau och doktor Michael Gotthardt, som på uppdrag av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har utvärderat den arbetsrättsforskning som bedrivits i Sverige åren 1995 – 2001.

Norsk könskvotering underkänd
”EG-domstolen hade dömt annorlunda”

Norge har brutit mot EES-avtalet genom att öronmärka ett antal akademiska tjänster för kvinnor. Det blev Efta-domstolens slutsats i målet om den positiva särbehandlingen vid Oslo universitet. Om Norge hade varit med i EU och EG-domstolen hade avgjort saken hade utgången sannolikt blivit en annan.

”Jobbträning” för arbetslösa är inte tvångsarbete, enligt Østre landsret
Kravet att arbetslösa skall delta i s k individuell jobbträning för att få kontantstöd enligt den danska lagen om aktiv socialpolitik strider inte mot Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Det menar Østre landsret som strax före jul avslog en arbetslös mans yrkande att Køge kommun skulle betala ett belopp motsvarande det socialbidrag han skulle ha fått om han inte vägrat delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

 

 

 

Konventets förslag om EU-stadgan hotar de sociala rättigheternas status
Europeiskt avtal leder till islossning mellan Svenskt Näringsliv och LO/TCO/Saco
Effektiv efterlevnad av EUs arbetsrätt kräver garantier på makro- och mikronivå
Skall EG-domstolen pröva vilket lands lag som skall tillämpas i kollektivavtalstvister?
OK med värnplikt enbart för män
  I bokhandeln
Åtskilligt matnyttigt även för nordiska läsare
Omarbetad och betydligt utvidgad framställning av EU och arbetsrätten
Fyllig kommentar till lagen om anställningsskydd nu även med Europarätt
Två gedigna böcker om integritetsskydd
Bred analys av socialrättens grundläggande strukturer
   
Kalendariet
Nya mål
   
  Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008