EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2008
Publicerad: 2008-06-20
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Danmark och Norge försvarar arbetsklausuler i offentliga kontrakt
ILO:s konvention nr 94 är - tyvärr - lika relevant, lika giltig och lika behövlig idag som när den antogs 1949. Det sade den danska regeringens representant i ett formligt brandtal vid ILO:s arbetskonferens i slutet av maj.

Kohandel om bemanningsarbete och arbetstider banar väg för direktiv
Ett direktiv om arbete i bemanningsföretag och ett ändrat arbetstidsdirektiv är i sikte, sedan EU:s arbetsmarknadsministrar den 9 juni nått en politisk överenskommelse om bådadera. Överenskommelsen möjliggjordes genom en "dirty deal" där den brittiska regeringen gav upp sitt motstånd mot bemanningsdirektivet, mot att de andra medlemsländerna gick med på att behålla möjligheten att göra undantag från arbetstidsdirektivets regel om högst 48 timmars veckoarbetstid genom individuella avtal mellan arbetsgivare och enskilda arbetstagare.

Klausulen om icke-diskriminering i visstidsdirektivet har direkt effekt
Klausulen om icke-diskriminering i visstidsdirektivet (1999/70) har direkt effekt. Det gäller däremot inte klausulen om missbruk av rullande visstidsanställningar. Men medlemsstaterna får inte vidta åtgärder som gör att klausulen berövas sin ändamålsenliga verkan. Det är innebörden av domen i målet Impact.

 
 

 

Norska arbetsgivare klagar till ESA
Kommissionen klagar på nordiska diskrimineringslagar
Ny diskrimineringslag antagen i Sverige
Danskt insidermål går till Højesteret
Norska åtgärder mot social dumping faller utanför tjänstedirektivet
Laval vill ha mer
Det blir inga förhandlingar om europeiska företagsråd
EG-domstolen underkänner åtgärder som kan motverka deltidsarbete
Kommissionen vill ha bättre information om anställningsvillkor
Särskild behörighetsregel kan inte tillämpas i mål om anställningsavtal
Genderperspektiv på socialförsäkringen en guldgruva för den intresserade
Lättillgänglig avhandling om fri rörlighet
----------------------------
Nya mål
Tidskrifterna
Kalendariet
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008