EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2008
Publicerad: 2008-10-02
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

DANSK UTREDNING OM LAVAL-DOMENS KONSEKVENSER: Danska modellen bevaras med litet ingrepp i stridsrätten
Med en mindre begränsning av rätten att vidta kollektiva stridsåtgärder har den danska Laval-utredningen lyckats bevara huvuddragen i den danska modellen samtidigt som man iakttar EU-rätten.

Lön enligt danskt kollektivavtal återkrävdes i Polen Arbejdsretten dömer ut kraftigt skadestånd
På senare år har det skett en markant ökning särskilt av polska och tyska byggfö­retag som tillfälligt (midlertidigt) utför arbete i Danmark med egen personal. Många av dem ingår sedvanliga kollektivavtal (overens­komster) med danska fackförbund. I en dom den 30 april 2008 (sag 2008.132) slog Arbejdsretten fast att ett utländskt företag i ett sådant fall har samma skyldighet att följa avtalet som ett danskt.

Banbrytande avgöranden om diskriminering på grund av etniskt ursprung och funktionshinder
Ett uttalande om att arbetsgivaren inte tänker anställa personer av ett visst etniskt ursprung utgör direkt diskriminering, även om det inte finns någon identifierbar person som faktiskt har sökt arbete där och blivit nekad. På samma sätt är det direkt diskriminering om en arbetsgivare särbehandlar en anställd på grund av en anhörigs funktionshinder Det står klart efter två banbrytande avgöranden i EG-domstolen.

 
 

 

Umeå ansluter sig till nordiskt samarbetsavtal
Rautaruukki och Amica kan ha kringgått lagen, enligt generaladvokat
Kollektivavtal får tillämpas även på oorganiserad, anser generaladvokat
Allmängiltighet under attack på flera fronter
Polskt företag ville slippa kollektivavtalet med hänvisning till Laval
Nya ledighetsregler på kommissionens agenda men ingen revision av utstationeringsdirektivet
Arbetsmarknadens parter gör upp om europeiska företagsråd
Avtal om arbete till sjöss ska bli direktiv
Förordning om lagval vid avtalsförpliktelser (Rom I) i hamn
EG-domstolen kräver bevisning när medlemsstater åberopar ordre public
En pionjär inom EU-arbetsrätten är död
----------------------------
Nya mål
I bokhandeln
Kalendariet
Aktuellt på Arbetsrättsportalen
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008