EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3-4 2016
Publicerad: 2016-12-21
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Historisk dom i Ajos-målet Højesteret trotsar EU-domstolen
Den 6 december meddelade Danmarks Højesteret en epokgörande dom om förhållandet mellan EU-rätten och den danska rätten som kommer att ge eko i Europa. I domen lät Højesteret en privat arbetsgivare, Ajos A/S, stödja sig på § 2 a punkt 3 i den tidigare gällande lagen om privatanställda tjänstemän (funktionærlov) trots att detta inte var förenligt med EU-domstolens förhandsavgörande i målet (se EU & arbetsrätt 2/2016 s. 3).

Europeiska kommittén för sociala rättigheter: Negativ föreningsfrihet kränks inte i norska hamnar
Det finns inga bindande bevis för att hamnarbetare är tvungna att bli medlemmar i Norsk Transportarbeiderforbund, NTF, och Norge bryter följaktligen inte mot artikel 5 om föreningsfriheten i den europeiska sociala stadgan. Den slutsatsen drar Europarådets kommitté för sociala rättigheter efter att ha prövat ett klagomål från en organisation för små och medelstora företag, Bedriftsforbundet.

Norska regler om föräldraledighet diskriminerar män anser ESA
Norges regler om föräldraledighet diskriminerar män och strider mot EES-rätten, hävdar Eftas övervakningsmyndighet ESA i en formell underrättelse från i somras. Inte alls, svarar den norska regeringen.

Grekiska sparåtgärder åsidosätter inte tyskt kollektivavtal i Tyskland
En domstol får bara tillämpa s.k. internationellt tvingande regler i sin egen lag eller i lagen i landet där anställningsavtalet ska uppfyllas, inte andra länders internationellt tvingande regler. Det är kontentan av en färsk dom från EU-domstolen.

Svensk syn på statsimmunitet i strid med EKMR
Anställningstvisten mellan den lokalanställda och svenska ambassaden i Vilnius skulle ha prövats av de litauiska domstolarna som gjorde fel när de godtog ambassadens invändning om statsimmunitet. Det konstaterar Europadomstolen i ett nyligen avgjort mål och dömer Litauen för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (EKMR).

 
 

 

---------------------------
Danmark försvarar sina cabotageregler mot kommissionens klagomål
Inget krav på kollektivavtalsenliga villkor i svenska upphandlingskontrakt
Høyesterett valde flaggans lag för norsk sjöman på norskägt fartyg
EU-rätten fyllde inte ut svenskt kollektivavtal
"Pelaren" måste respektera partsautonomin, säger Nordens arbetsmarknadsministrar
Kommissionen går vidare med förslaget om nya utstationerinsregler
Nytt försök med EU-relger om högkvalificerad arbetskraft
Förslag med Refit-utvärdering: Skärp arbetsgivares upplysningsplikt
EU-förordning om dataskydd ersätter nationella personuppgiftslagar
Fossumdom står fast
Få arbetsrättsliga nyheter i direktiv om företagshemligheter
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008