EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2009
Publicerad: 2009-06-25
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Højesteret friar fackliga förtroendemän
Inget insiderbrott rådgöra om fusion

Båda de fackliga förtroendemän som tidigare fällts för insiderbrott i två instanser frikändes av Danmarks Højesteret den 14 maj. Att de rådgjorde om en planerad fusion som skulle beröra 40 procent av Finansforbundets medlemmar och leda till tusentals uppsägningar var ett normalt led i deras funktioner.

DANMARK VARNAR EG-DOMSTOLEN:
Förstör inte vårt pensionssystem med krav på upphandling

Offentliga arbetsgivare måste kunna sluta kollektivavtal om pensioner utan att vara tvungna att låta försäkringsbolag i hela Europa vara med och tävla om att förvalta pensionerna. Det menar Sveriges och Danmarks regeringar som har intervenerat på Tysklands sida i ett av de många mål där en medlemsstats arbetsmarknadsreglering ifrågasätts med hänvisning till EU:s ekonomiska reglering.

Slopat krav på behörig företrädare i landet när tjänstedirektivet genomförs i Sverige
Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige måste enligt lagen om utländska fi lialer ha en föreståndare som bor i Sverige och ansvarar för verksamheten i landet. Men när Riksdagen i höst antar regeringens proposition om genomförande av tjänstedirektivet (tjenesteydelsesdirektivet) kommer det kravet att tas bort för näringsidkare från länder inom EU/EES. Med vem ska vi då förhandla? klagar de fackliga organisationerna som är mycket kritiska. Även ILO-kommittén ifrågasätter förslaget. Men Europeiska kommissionen har redan tagit det första steget mot ett fördragsbrottsförfarande för att få Sverige att ändra filiallagen.

 
 

 

Generaladvokat vill avvisa 3F:s talan
Inget skadestånd för felaktiga anställningsbevis
Ännu ett klargörande från Europadomstolen Stridsrätten del av föreningsfriheten
Förlikning om arbetstider misslyckades
Brittiska piloter klagar till ILO över begränsningar av stridsrätten i EU
Europeiskt avtal om förlängd föräldraledighet men ingen enighet om särskild ledighet för mammor
Straffbart anställa illegal invandrare men inget strikt ansvar för underleverantörs förpliktelser
Direktivet om europeiska företagsråd antaget
GENERALADVOKAT I MÅLET FUJITSU SIEMENS:
Moderbolag får inte besluta om uppsägningar innan förhandlingarna i dotterbolaget avslutats
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I Bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008