Innehåll:

Reviderad stadga ratificeras.

Høyesterett följde Efta-domstolen.

Dags diskutera europeisk förhandlings- och stridsrätt.

Parlamentsutskott föredrar EU-lag.

Svårt att göra strejkneutral reglering mot handelshinder.

Europeiska arbetsgivare oeniga om samrådsförhandlingar.

Nya turer kring överlåtelsedirektivet.

Sociala grundrättigheter i fördraget utreds.

Diskriminerande löneregler
var inte objektivt motiverade.

Nya mål.

Hindrar Österrikes lag fri rörlighet?

Bakslag för svenskt bussbolag.

I bokhandeln.

Nyheter om europeiskt arbetsliv i databas på nätet.

 

ILO-konvention hindrar konkurrens
Om Sverige ratificerar ILOs konvention nr 94 om ar- betsklausuler i offentliga kontrakt kan konkurrensen på upphandlingsmarknaden komma att begränsas på ett sätt som strider mot EG-rätten. Det är budskapet i en tjänstemannapromemoria från generaldirektoratet för den inre marknaden. Läs mer.


Europarådet underkänner tyska strejkregler
De tyska reglerna om fackliga stridstågärder motsvarar inte kraven i den Europeiska Sociala Stadgan säger Europarådets ministerkommitté i ett uttalande från den 3 februari i år. De tyska reglerna förbjuder sympatistrejker och proteststrejker, liksom strejker som inte är understödda av en facklig organisation. Läs mer.


Ledighet av trängande familjeskäl.

Kvinnor särbehandlas indirekt.

 

HK/Industri förordar europeiskt huvudavtal.

Ingen likabehandling för homosexuella.


Tidskrifterna | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn. Redaktör: Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Niklas Bruun, Märeta Johnson (ansvarig utgivare), Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN 1402-308